Elina Allais

tõlketeenus

Tõlketeenus suunal INGLISE-EESTI-INGLISE

Olen lõpmenu1_et.jpgetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse eriala ning teen vabakutselise tõlkijana edukat koostööd nii Eestis asuvate kui ka rahvusvaheliste tõlkeagentuuridega, nagu näiteks Freedman International, Applied Language Solutions ja ISO Translations. Oma senise karjääri vältel olen tõlkinud ja toimetanud nii majandus-, finants-, turundus-, sotsiaalmeedia-, keskkonna- kui ka Euroopa Liidu alaseid ametlikke dokumente, teaduslikke uurimustöid ning ajakirjanduses avaldatud artikleid. 

Tartu Ülikoolis õppides omandasin väga põhjalikud inglise keele alased teadmised, mida kinnitab ka IELTS (International English Language Testing System) testi edukas sooritus Charles Darwini Ülikoolis, Austraalias, 2010. aastal. Sellele järgnevalt elasin mitmeid aastaid Vancouveris, Kanadas, kus suhtlesin oma igapäevases töös inglise keeles tihedalt nii erinevate ettevõtete, valitsusasutuste kui ka eraisikutega.  Minu eelisteks tiheda konkurentsiga tööturul on ülim detailsus, täpsus, äärmiselt kõrged tööalased standardid ning kliendisõbralikud hinnad.  

Sest sõnades peitub jõud!

For the last five years, I have been providing Estonian-English-Estonian translation and proofreading services for several reputable international translation agencies, such as Freedman International, Applied Language Solutions and ISO Translations. During my career, I have translated various documents, scientific research projects, press releases and articles about marketing, finance, the European Union, social media, nature conservation/ environmental services, tourism, sociology etc. My greatest advantages are excellent linguistic proficiency, accuracy and high quality standards. During my studies at the University of Tartu, I acquired advanced expertise in Estonian-English translation and an invaluable skill to work under time pressure. My linguistic proficiency is further confirmed by the successful completion of the IELTS (International English Language Testing System) test at Charles Darwin University in Australia, in 2010.